weekend

Weekend paleo

Weekend Bożego Ciała w Górach Świętokrzyskich?                                        Paleontologicznie jak najbardziej!

To co na zdjęciu poniżej to weekendowy „urobek”  jednego z łagowskich stanowisk, potężny ząb ktoregoś z dewońskich monstrów..

weekend - dewońskie potwory
weekend – dewońskie potwory

Każdy weekend (nie tylko świateczny)może być geologiczny ze względów obiektywnych.                                                                                                                           Świętokrzyskie jest geologiczne, a Góry Świętokrzyskie szczególnie. Ze stolicą w Łagowie – „światowym centrum paleontologii”.

 

 

Świętokrzyskie Smaki
Geoturystyka
Dunkleosteus

Ryba

Ryba ?

Ryba 

Człowiek, czyli ryba. Symbolem ryb z okresu dewońskiego jest grupa ryb pancernych (plakodermów). Najnowsze badania przy użyciu skanera 3D przynoszą odpowiedź na  intrygujące pytanie: – co nas z nimi łączy?

ryba - dunkleosteus Łagów w dewonie glob
ryba – dunkleosteus Łagów w dewonie
Ryby pancerne
z Gór Świętokrzyskich
Piotr Szrek
okres dewonu, obejmujący przedział czasu od około 415 do 360 milionów lat temu, jest niekiedy nazywany wiekiem ryb. Nie bez powodu. Poza rybami kostnoszkieletowymi i chrzęstnoszkieletowymi jakie znamy z dzisiejszych wód, w morzach i oceanach żyli przedstawiciele dwu wymarłych grup, które znamy wyłącznie ze skamieniałości. Były to akantody (Acanthodii) i plakodermy (ryby pancerne; Placodermi). Trwał ewolucyjny „wyścig zbrojeń” między nimi, który polegał na pojawianiu się, w wyniku doboru naturalnego, coraz to nowych „wynalazków” ewolucyjnych, takich jak ochronne pancerze, mocne płetwy czy specjalizacje uzębienia. Finał tego wyścigu miał miejsce pod koniec okresu dewońskiego, choć niektóre jego skutki dotrwały do dziś. Rybim symbolem okresu dewońskiego i głównym aktorem tej opowieści są ryby pancerne (plakodermy).

Dunkleosteus nasza rybka
Świętokrzyskie Smaki

 

w Łagowie

W Łagowie (Płuckach) takie potwory?

W Łagowie, ale nie dziś. Po dewońskim morzu pełnym takich dziwaków zostało niewiele i to dobrze schowane niewiele.

W czasie późnego dewonu region Łagowa był położony kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ciepłego zwrotnikowego morza, nieopodal resztek rafy znajdującej się w rejonie dzisiejszych Kielc. Dno morza było
nieznacznie nachylone ku wschodowi. Dość często, podczas sztormów, z zachodu przynoszony był muł wapienny, z którego utworzył się wapień. Dno zbiornika było słabo zasiedlone ze względu na przynajmniej okresowo pojawiające się warunki beztlenowe. Wskazuje na to znaczna przewaga skamieniałości organizmów, które prowadziły nektonowy lub planktonowy
tryb życia i które opadły na dno dopiero po śmierci. Jest to najlepsze, co może sobie wymarzyć paleontolog. Zwierzę opada na dno w środowisko beztlenowe, a więc pozbawione padlinożerców, i nie ulega natychmiastowemu rozkładowi. Dodatkowo prąd zawiesinowy doprowadza do szybkiego przykrycia szczątków warstwą mułu węglanowego. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia podczas tworzenia się warstwy ciemnego wapienia z Płucek.

w Łagowie, dunkleosteus
w Łagowie, dunkleosteus

Nadzwyczaj bogaty zespół skamieniałości występujących w tej warstwie wapienia obejmuje głowonogi, ramienionogi, małże, małżoraczki, trylobity, ślimaki, konodonty, rekiny oraz ryby pancerne. Najbardziej spektakularne są skamieniałości ryb pancernych.

Nasza rybka
Świętokrzyskie Smaki